Preskoči na glavno vsebino

Logo - EU kartica za invalide

 

 

 

 

Razvoj Evropske kartice ugodnosti za invalide v Sloveniji

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s partnerjem projekta Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije začelo z izvajanjem projekta Evropska kartica ugodnosti za invalide februarja leta 2016. Kartica ugodnosti je za uporabnike na voljo od julija 2017. Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti, lahko zanjo zaprosijo na eni od 58-ih upravnih enot po Sloveniji.

Z Evropsko kartico ugodnosti lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo posamezne države. Zaenkrat so v projekt vključene države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija, Malta in Hrvaška, vendar pa je namen Evropske kartice ugodnosti, da bi se uveljavila v vseh državah Evropske unije.

Tako kot lahko Evropsko kartico ugodnosti uporabljajo slovenski uporabniki kartice v drugih državah članicah EU, tako lahko ugodnosti v Sloveniji izkoristijo tudi tujci, ki so pri nas na krajšem ali daljšem obisku. S kartico ugodnosti bodo lahko uveljavljali komercialne popuste na različnih področjih življenja, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa.

Ponudniki in storitve ugodnosti so na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/ in mobilni aplikaciji, ki si jo lahko naložite na svoj mobilnik prek spletnih strani iTunes ali Google Play.

Evropsko kartico ugodnosti opredeljuje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki določa upravičence - vlagatelje in ureja postopek pridobitve kartice. Sprememba Zakona je bila v Državnem zboru potrjena 21. 6. 2017.

Cilj projekta je predvsem invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države EU, še posebno, ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, ter s tem prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala leta 2008, Akcijskega programa za invalide 2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020.

Pri projektu Evropske kartice ugodnosti za invalide Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEN) sodeluje skupaj s partnerjem Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), sodeluje pa tudi z Ministrstvom za javno upravo (MJU) in Upravnimi enotami v Sloveniji (UE), ki vlagateljem izdajajo Evropsko kartico ugodnosti.

 

Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti

 

Cilj operacije »Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti« (v nadaljevanju: operacije) je prispevati k večji socialni vključenosti oseb z različnimi oblikami invalidnosti, z ugodnostmi pa prispevati k zmanjševanju tveganja revščine invalidov. 

Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide poleg ugodnosti skrbi tudi za ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo, kot vsi drugi. Zato je pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje vključevanje invalidov v družbo, ne le v domačo, temveč v družbo EU, s tem, da jim ponuja večje ugodnosti na potovanjih, tako doma kot v tujini.

 

 

IZVAJALCI DRUGIH AKTIVNOSTI: 

 • BELETRINA, zavod za založniško dejavnost
 • KREATIVNA BAZA, d.o.o.

 

Cilji operacije: 

 • • nadgradnja in vzpostavitev ustrezno dostopnega spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide v skladu s priporočili WCAG 2.1, vsaj na stopnji skladnosti AA;
 • • povečanje števila ponudnikov ugodnosti in povečanje števila imetnikov EU kartice ugodnosti za invalide;
 • • strokovna analiza fizične dostopnosti objektov ponudnikov ugodnosti, ki predstavlja vsebinsko nadgradnjo pilotnega projekta, saj te aktivnosti doslej še niso bile izvajane. 
 

Ključne aktivnosti operacije:

 • Anketna raziskava med obstoječimi ponudniki ugodnosti in potencialnimi ponudniki ugodnosti, med obstoječimi imetniki EU kartice ugodnosti za invalide ter med odgovornimi na upravnih enotah. 
 • Nadgradnja spletnega mesta in mobilne aplikacije za višjo raven dostopnosti po WCAG 2.1, redno vzdrževanje za časa trajanja operacije in razvoj trajnostnega načrta platforme EU kartice ugodnosti za invalide ter omogočanje spletne dostopnosti temelji na ZDSMA, ki je bil sprejet v slovensko zakonodajo na podlagi Direktive EU o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. 
 • Ocenjevanje fizične dostopnosti ponudnikov na terenu po Sloveniji: ocenjeval jo je strokovnjak za fizično dostopnost UIRS in ekipa ocenjevalcev fizične dostopnosti z invalidnostmi. 
 • 2 tipa brezplačnih seminarjev: eden za imetnike EU  z namenom obveščanja o načinu pridobivanja in uporabe EU kartice ugodnosti za invalide  in drugi za ponudnike ugodnosti, z namenom ozaveščanja in izobraževanju ponudnikov ugodnosti o fizični in spletni dostopnosti, o potrebah in uporabniških navadah ljudi z različnimi invalidnostmi, o tem, kaj in kako lahko sami storijo ter pripomorejo k večji dostopnosti svoje ponudbe storitev, izdelkov in dejavnosti – fizične in spletne oziroma digitalne. 
 • Predstavitveni dogodek, ki ga je NSIOS izvedel ob koncu operacije, v decembru leta 2022. 
 • Ozaveščanje in informiranje: potencialnih in obstoječih imetnikov kartice, obstoječih in potencialnih ponudnikov, splošne in strokovne javnosti in medijev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

 

POZITIVNI UČINKI 

Operacija je ključno pripomogla k višji kakovosti življenja invalidov, ki so zaradi manjših dohodkov pogosto odrinjeni na rob družbe, z vašo pomočjo pa se bo obenem zvišal tudi standard ozaveščenosti o potrebah ranljivih skupin, kot so tudi invalidi. Pri tem imajo ključno vlogo ponudniki ugodnosti Evropske kartice  za invalide.

Ponudniki so se za uvrstitev na seznam ponudnikov ugodnosti imetnikom EU kartice odločili samoiniciativno, prav tako so se sami odločili, kakšne vrste ugodnosti želijo imetnikom ponuditi. To pomeni, da so ugodnosti lahko popusti na storitve in produkte, ki jih ponudniki izvajajo v svoji redni tržni dejavnosti. Tako dobijo imetniki priložnost za ugodnejšo ceno storitve ali produkta, ponudnik pa ima priložnost narediti dober vtis ter pridobiti nove stranke izmed vrst imetnikov kartice. Vnos ponudnikovih podatkov v bazo ponudnikov ugodnosti izvede administrator spletne strani in mobilne aplikacije. 

Vrednost operacije predstavljajo prenove spletne strani in mobilne aplikacije, promocije, izvedbe seminarjev za imetnike kartice in ponudnike ugodnosti ter analize fizične in spletne dostopnosti ponudnikov ugodnosti. To so bili stroški dela, stroški ozaveščanja in informiranja ter stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Investicija je prinesla vrsto učinkov in koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarno vrednostjo, a so kljub temu neprecenljivi za napredek celotne družbe. 

Več o projektu si lahko preberete na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pogosta vprašanja in odgovori so na voljo na strani: http://www.invalidska-kartica.si/pogosta-vprasanja.

Če odgovora ne najdete tam, nam Vaše vprašanje lahko pošljete preko kontaktnega obrazca, ki ga lahko najdete na: http://www.invalidska-kartica.si/kontakt